Nowa pracownia chemiczno-fizyczna w SP 4


Jesienna słota nie nastraja do nauki…, Ale nowa pracownia chemiczno – fizyczna to zmieni.

Od 1 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach będą uczyć w nowej, profesjonalnie wyposażonej pracowni chemiczno – fizycznej. Środki na nowoczesne wyposażenie pracowni, a także na zakup nowych pomocy dydaktycznych do nauki biologii i geografii pozyskano (w wysokości 63 000 zł) z rezerwy subwencji oświatowej.

Otrzymane wsparcie pozwoliło m.in. na zakup sprzętu niezbędnego do doświadczeń oraz na wyposażenie pracowni chemiczno – fizycznej.

Wymieniona została cała baza poprzedniej sali lekcyjnej w tym: krzesła, stoły, szafy, zamontowano profesjonalny stół demonstracyjny oraz dygestorium, a uczniom zapewniono ciekawe pomoce do badań laboratoryjnych. Zakupiono ciekawe zestawy do pogłębiania tajników wiedzy z fizyki: zestaw do wykazywania sił międzycząsteczkowych, zestaw do badania prawa Archimedesa, zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki, zestaw demonstracyjny do doświadczeń z mechaniki, zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem, zestaw elektryczność – obwody elektryczne, zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej.

Z pozyskanych środków zakupiono również pomoce dydaktyczne:

-do nauki biologii m.in. mikroskopy, modele DNA, model komórki roślinnej, model komórki zwierzęcej, model liścia struktura, model łodygi rośliny dwuliściennej, model łodygi rośliny jednoliściennej, model oka 6x powiększone, model serca naturalnych rozmiarów, model procesu oddychania, model czaszki.

– do nauki geografii zakupiono m.in. model układu słonecznego, model jaskini krasowej oraz ukształtowania terenu w przekroju, symulator ukształtowanie terenu w przekroju płyty tektoniczne i wulkany, model przekrojowy -ziemia, model ukształtowanie terenu w przekroju – kanion, obieg wody w przyrodzie – model funkcjonalny, rodzaje gleb, skały i minerały, globusy, programy edukacyjne Jak powstaje pogoda, Był sobie las, czy będzie las?, Zielone Płuca Polski, a także mapy oraz plansze ułatwiające przyswajanie wiedzy.

Jesteśmy bardzo dumni, że uczniowie naszej szkoły mogą zdobywać tajemnice chemii, fizyki geografii i biologii w profesjonalnie doposażonych i nowoczesnych pracowniach