Wnioski o dofinansowanie


Na stronie https://gceis.pl/do-pobrania/ udostępnione zostały wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.  Plik można pobrać bezpośrednio tutaj.

Wniosek w formacie PDF należy pobrać, zapisać i wydrukować, po wypełnieniu ręcznym złożyć w GCEiS.
W celu otwarcia plików PDF niezbędne jest posiadanie zainstalowanego oprogramowania np. Adobe Reader lub zgodnego.